ກ່ຽວກັບ NinPlay®

NinPlay ແມ່ນຊ່ອງທາງເກມ ທີ່ທ່ານສາມາດຫຼິ້ນໄດ້ທຸກເກມ ພຽງແຕ່ຊຳລະໜຶ່ງເດືອນ

ທົດລອງຟຣີ 30 ວັນ

ຫຼິ້ນຈົນກວ່າທ່ານພໍໃຈ. ຕິດຕັ້ງແອັບ ແລ້ວເລີ່ມຕົ້ນຄວາມມັນ!

ພິເສດ

ລົງທະບຽນແຕ່ລະເດືອນ ໄດ້ຮັບຄວາມຄຸ້ມຄ່າເທົ່າກັບ $1300

ເກມດັງຕິດອັບດັບ ທັອບ 500

ຫຼິ້ນເກມກວ່າ 500 ເກມໃນ Android.
ເພີ່ມເກມໃໝ່ທຸກອາທິດ.

ກຸ່ມເດັກນ້ອຍ

ເກມເດັກນ້ອຍ ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງຜູ້ປົກຄອງ, ມີຫຼາຍກວ່າ 200 ເກມດັງ ແລະ ພໍ່ແມ່ກໍ່ມີຫຼາຍແອັບໃຫ້ຫຼິ້ນໃນຫຼາຍປີ!

ຫຼິ້ນອ໊ອບລາຍ

ບໍ່ຕ້ອງມີອິນເຕີເນັດເພື່ອຫຼິ້້ນເກມ. ສາມາດຫຼິ້ນເກມໄດ້ຕໍ່ເນື່ອງໃນຍາມບໍ່ມີເນັດ.

ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແອບແຝງໃດໆ

ຫຼິ້ນເກມສະບັບເຕັມ ໂດຍບໍ່ຖືກຂັດຈັງຫວະ ແລະ ບໍ່ມີການໃຊ້ຈ່າຍແພງໆໃນແອັບ

ຫຼິ້ນເກມກັບຫຼາຍຄົນ

ຫຼິ້ນກັບໝູ່ ແລະ ຄອບຄົວດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊື່ນ

ແຍກໜ້າຈໍ

ບາງຄັ້ງ ທ່ານອາດຈະຢາກຫຼິ້ນເກມກັບຄົນທີ່ນັ່ງທາງຂ້າງ. ພວກເຮົາປິດບັງຕົວຕົນທ່ານໄດ້.

ຍົກເລີກໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ

ເຮົາຢາກໃຫ້ທ່ານຢູ່ນຳ, ແຕ່ທ່ານສາມາດຍົກເລີກການເຊົ່າລາຍເດືອນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ. ທ່ານສາມາດຫຼິ້ນເກມໄດ້ ຈົນຮອດມື້ສຸດທ້າຍຂອງໄລຍະທີ່ໄດ້ຊຳລະໄປແລ້ວ.

ມີຫຼາຍພາສາ

NinPlay® ມີ 27 ພາສາ. ຫຼິ້ນເກມໃນພາສາຂອງທ່ານເອງຈາກທົ່ວທຸກມູມໂລກ.

Upcoming Games

★ ★

Bob the Robber 4

Get ready for action! Bob The Robber 4 is an all new sneaking adventure puzzle, built from the ground up to work best on your phone or tablet

★ Ranking on Google Play Store: #1 in 14 Countries

★ Free to play on NinPlay

★ No in game advertising or in game purchases

★ Launch Date 08.02.19

7 differences - Game for kids

7 differences is an observation game for kids using the most beautiful images in the Chocolapps catalog.Your kids will have fun trying to find the various errors which are introduced into the different pictures.

★ Ranking on Google Play Store: #100 in 63 Countries

★ $0.99 on Google Play Store - Free to play on NinPlay

★ No in game advertising or in game purchases

★ Launch Date: 08.02.19

My Fire Station: Game For Kids

Your little firefighters have a mission: to put out fires and save lives! Have fun with your kids as you discover the fascinating world of firefighters through four entertaining scenarios: the captain's office, the garage, a rural fire, and a city fire!

★ Ranking on Google Play Store: #100 in 17 Countries

★ $0.99 on Google Play Store - Free to play on NinPlay

★ No in game advertising or in game purchases

★ Launch Date: 15.02.19

Vikings: an Archer's Journey

With its minimalist graphic style, this mix between a shoot 'em up and infinite runner game will delight a whole range of players: this shooting game iseasy to learn but difficult to master!

★ Ranking on Google Play Store: #100 in 33 Countries

★ Free to play on NinPlay

★ No in game advertising or in game purchases

★ Launch Date: 15.02.19

The 3 Little Pigs - Storybook

Three little pigs decide to go on an adventure and build their own houses. Little do they know that the wolf, who saw them arrive in the forest, wants to eat them, thankfully without much success.

★ Ranking on Google Play Store: #100 in 8 Countries

★ $2.49 in Google Play Store - Free to play on NinPlay

★ No in game advertising or in game purchases

★ Launch Date: 01.02.19

Bob The Robber 3

🔦 Bob is going underground on a mission to save the world 🔦Bob joins the good guys to fight against an international conspiracy. Only you can help him!

★ Ranking on Google Play Store: #5 in 16 Countries

★ Free to play on NinPlay

★ No in game advertising or in game purchases

★ Launch Date: 01.02.19