ກ່ຽວກັບ NinPlay®

NinPlay ແມ່ນຊ່ອງທາງເກມ ທີ່ທ່ານສາມາດຫຼິ້ນໄດ້ທຸກເກມ ພຽງແຕ່ຊຳລະໜຶ່ງເດືອນ

ທົດລອງຟຣີ 30 ວັນ

ຫຼິ້ນຈົນກວ່າທ່ານພໍໃຈ. ຕິດຕັ້ງແອັບ ແລ້ວເລີ່ມຕົ້ນຄວາມມັນ!

ພິເສດ

ລົງທະບຽນແຕ່ລະເດືອນ ໄດ້ຮັບຄວາມຄຸ້ມຄ່າເທົ່າກັບ $1300

ເກມດັງຕິດອັບດັບ ທັອບ 500

ຫຼິ້ນເກມກວ່າ 500 ເກມໃນ Android.
ເພີ່ມເກມໃໝ່ທຸກອາທິດ.

ກຸ່ມເດັກນ້ອຍ

ເກມເດັກນ້ອຍ ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງຜູ້ປົກຄອງ, ມີຫຼາຍກວ່າ 200 ເກມດັງ ແລະ ພໍ່ແມ່ກໍ່ມີຫຼາຍແອັບໃຫ້ຫຼິ້ນໃນຫຼາຍປີ!

ຫຼິ້ນອ໊ອບລາຍ

ບໍ່ຕ້ອງມີອິນເຕີເນັດເພື່ອຫຼິ້້ນເກມ. ສາມາດຫຼິ້ນເກມໄດ້ຕໍ່ເນື່ອງໃນຍາມບໍ່ມີເນັດ.

ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແອບແຝງໃດໆ

ຫຼິ້ນເກມສະບັບເຕັມ ໂດຍບໍ່ຖືກຂັດຈັງຫວະ ແລະ ບໍ່ມີການໃຊ້ຈ່າຍແພງໆໃນແອັບ

ຫຼິ້ນເກມກັບຫຼາຍຄົນ

ຫຼິ້ນກັບໝູ່ ແລະ ຄອບຄົວດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊື່ນ

ແຍກໜ້າຈໍ

ບາງຄັ້ງ ທ່ານອາດຈະຢາກຫຼິ້ນເກມກັບຄົນທີ່ນັ່ງທາງຂ້າງ. ພວກເຮົາປິດບັງຕົວຕົນທ່ານໄດ້.

ຍົກເລີກໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ

ເຮົາຢາກໃຫ້ທ່ານຢູ່ນຳ, ແຕ່ທ່ານສາມາດຍົກເລີກການເຊົ່າລາຍເດືອນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ. ທ່ານສາມາດຫຼິ້ນເກມໄດ້ ຈົນຮອດມື້ສຸດທ້າຍຂອງໄລຍະທີ່ໄດ້ຊຳລະໄປແລ້ວ.

ມີຫຼາຍພາສາ

NinPlay® ມີ 27 ພາສາ. ຫຼິ້ນເກມໃນພາສາຂອງທ່ານເອງຈາກທົ່ວທຸກມູມໂລກ.

Upcoming Games

★ ★

KidECook - Kid's Cooking Game

The app for little chefs!Your child can make stacks of recipes in a fully-equipped kitchen without getting dirty! Kid-eCook teaches your child about weights and measures, and how to mix different foods together and cook them

★ Ranking on Google Play Store: #100 in 13 Countries

★ $0.99 in Google Play Store - Free to play on NinPlay

★ No in game advertising or in game purchases

★ Launch Date 18.01.19

Brick Breaker Star: Space King

Introducing the best Brick Breaker game that everyone can enjoy.Enjoy various missions and addictively simple play control.

★ Ranking on Google Play Store: #5 in 58 Countries

★ Free to play on NinPlay

★ No in game advertising or in game purchases

★ Launch Date: 18.01.19

Flippy Knife

Learn how to flip knives like a pro, to make a great combos and never miss! Become a true master of 7 different locations and get a great collection of famous knives, swords, axes and fantasy legends!

★ Ranking on Google Play Store: #1 in 47 Countries

★ Free to play on NinPlay

★ No in game advertising or in game purchases

★ Launch Date: 25.01.19

Pinocchio - Kids' Storybook

Geppetto is an old carpenter. Dreaming of having a son, he makes a puppet in a piece of wood. Much to his surprise, one morning he discovers that the puppet talks and walks. He decides to call it Pinocchio, and with the help of a fairy, his wildest dream comes true.

★ Ranking on Google Play Store: #100 in 9 Countries

★ $2.49 in Google Play Store - Free to play on NinPlay

★ No in game advertising or in game purchases

★ Launch Date: 25.01.19

The 3 Little Pigs - Storybook

Three little pigs decide to go on an adventure and build their own houses. Little do they know that the wolf, who saw them arrive in the forest, wants to eat them, thankfully without much success.

★ Ranking on Google Play Store: #100 in 8 Countries

★ $2.49 in Google Play Store - Free to play on NinPlay

★ No in game advertising or in game purchases

★ Launch Date: 01.02.19

Bob The Robber 3

🔦 Bob is going underground on a mission to save the world 🔦Bob joins the good guys to fight against an international conspiracy. Only you can help him!

★ Ranking on Google Play Store: #5 in 16 Countries

★ Free to play on NinPlay

★ No in game advertising or in game purchases

★ Launch Date: 01.02.19