ກ່ຽວກັບ NinPlay®

NinPlay ແມ່ນຊ່ອງທາງເກມ ທີ່ທ່ານສາມາດຫຼິ້ນໄດ້ທຸກເກມ ພຽງແຕ່ຊຳລະໜຶ່ງເດືອນ

ທົດລອງຟຣີ 30 ວັນ

ຫຼິ້ນຈົນກວ່າທ່ານພໍໃຈ. ຕິດຕັ້ງແອັບ ແລ້ວເລີ່ມຕົ້ນຄວາມມັນ!

ພິເສດ

ລົງທະບຽນແຕ່ລະເດືອນ ໄດ້ຮັບຄວາມຄຸ້ມຄ່າເທົ່າກັບ $1300

ເກມດັງຕິດອັບດັບ ທັອບ 500

ຫຼິ້ນເກມກວ່າ 500 ເກມໃນ Android.
ເພີ່ມເກມໃໝ່ທຸກອາທິດ.

ກຸ່ມເດັກນ້ອຍ

ເກມເດັກນ້ອຍ ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງຜູ້ປົກຄອງ, ມີຫຼາຍກວ່າ 200 ເກມດັງ ແລະ ພໍ່ແມ່ກໍ່ມີຫຼາຍແອັບໃຫ້ຫຼິ້ນໃນຫຼາຍປີ!

ຫຼິ້ນອ໊ອບລາຍ

ບໍ່ຕ້ອງມີອິນເຕີເນັດເພື່ອຫຼິ້້ນເກມ. ສາມາດຫຼິ້ນເກມໄດ້ຕໍ່ເນື່ອງໃນຍາມບໍ່ມີເນັດ.

ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແອບແຝງໃດໆ

ຫຼິ້ນເກມສະບັບເຕັມ ໂດຍບໍ່ຖືກຂັດຈັງຫວະ ແລະ ບໍ່ມີການໃຊ້ຈ່າຍແພງໆໃນແອັບ

ຫຼິ້ນເກມກັບຫຼາຍຄົນ

ຫຼິ້ນກັບໝູ່ ແລະ ຄອບຄົວດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊື່ນ

ແຍກໜ້າຈໍ

ບາງຄັ້ງ ທ່ານອາດຈະຢາກຫຼິ້ນເກມກັບຄົນທີ່ນັ່ງທາງຂ້າງ. ພວກເຮົາປິດບັງຕົວຕົນທ່ານໄດ້.

ຍົກເລີກໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ

ເຮົາຢາກໃຫ້ທ່ານຢູ່ນຳ, ແຕ່ທ່ານສາມາດຍົກເລີກການເຊົ່າລາຍເດືອນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ. ທ່ານສາມາດຫຼິ້ນເກມໄດ້ ຈົນຮອດມື້ສຸດທ້າຍຂອງໄລຍະທີ່ໄດ້ຊຳລະໄປແລ້ວ.

ມີຫຼາຍພາສາ

NinPlay® ມີ 27 ພາສາ. ຫຼິ້ນເກມໃນພາສາຂອງທ່ານເອງຈາກທົ່ວທຸກມູມໂລກ.

Upcoming Games

★ ★

Racing Xtreme: Fast Rally Driver 3D

Pick and tune to perfection 30 rides from 7 unique car classes: buggy, off-road, SUV, jeep, sports car, funny car, and dragster.

Choose from 25 car colors and customize your car by tuning its appearance.

Slap on over 60 decals if you want to!

Upgrade almost every aspect of your ride – Engine, Turbo, Intake, Nitrous, Body, Tires, and Gearbox – and max out its performance!

★ Ranking on Google Play Store: #5 in 54 Countries

★ No in game advertising or in game purchases

★ Launch Date 18.05.18

Top Speed: Drag & Fast Racing

Break all the rules and experience mind-blowing bike racing action set in a huge urban sprawl called The City.

Separated into a set of districts, each with its own look and real feel.

Prepare for heart-stopping and breathtaking thrills you have never seen in mobile games before.

★ Ranking on Google Play Store: #5 in 79 Countries

★ No in game advertising or in game purchases

★ Launch Date 18.05.18

Best Sniper: Desert Hunter 3D

Do you have enough skills to survive in post-apocalyptic world? Try your luck and prepare for hunt! Be quick enough and watch out.

Pass through bloodthirsty enemies and gain bonuses and rewards. Be more deadly and upgrade your weapons.

It’s perfect time for hunt. Well, enjoy hours of endless fun!

★ Ranking on Google Play Store: #10 in 91 Countries

★ No in game advertising or in game purchases

★ Launch Date 25.05.18

Go Home, Pigeon ! - Bird Run

Use Power-Ups to help Lucerne fly further and further as she tries to escape Kody the Angry Bear’s mortal claws.

Embark in new funny adventures as you follow Lucerne deep into the Sleeping forest, from the sunny Clearings,through the poisonous Gloomy Caves and across the ever Haunted Spooky Woods.

★ Ranking on Google Play Store: #100 in 23 Countries

★ No in game advertising or in game purchases

★ Launch Date 25.05.18

Jelly splode

In Jelly Splode destroy thousands monsters with your finger!

Prevent them to reach the exit by using deadly weapons but beware, each of them is only sensitive to the weapon of the same color, so make sure you fire at the right time!

They came from nowhere, we tried to study them, learn more about their origin but they multiplied so fast, we have no other solution!

Only YOU can help us to eradicate them.

★ Ranking on Google Play Store: #100 in 9 Countries

★ No in game advertising or in game purchases

★ Launch Date 25.05.18

Lost In Harmony

Dive into a fantastic musical odyssey, brought by an immersive soundtrack imagined by famous composers.

Play songs by famous composers & singers like Wyclef Jean, Onoken, Tadayoshi Makino, Fumitake Igarashi, Godspeed Vivix

★ Ranking on Google Play Store: #1 in 22 Countries

★ No in game advertising or in game purchases

★ Launch Date 01.06.18