ກ່ຽວກັບ NinPlay®

NinPlay ແມ່ນຊ່ອງທາງເກມ ທີ່ທ່ານສາມາດຫຼິ້ນໄດ້ທຸກເກມ ພຽງແຕ່ຊຳລະໜຶ່ງເດືອນ

ທົດລອງຟຣີ 30 ວັນ

ຫຼິ້ນຈົນກວ່າທ່ານພໍໃຈ. ຕິດຕັ້ງແອັບ ແລ້ວເລີ່ມຕົ້ນຄວາມມັນ!

ພິເສດ

ລົງທະບຽນແຕ່ລະເດືອນ ໄດ້ຮັບຄວາມຄຸ້ມຄ່າເທົ່າກັບ $1300

ເກມດັງຕິດອັບດັບ ທັອບ 500

ຫຼິ້ນເກມກວ່າ 500 ເກມໃນ Android.
ເພີ່ມເກມໃໝ່ທຸກອາທິດ.

ກຸ່ມເດັກນ້ອຍ

ເກມເດັກນ້ອຍ ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງຜູ້ປົກຄອງ, ມີຫຼາຍກວ່າ 200 ເກມດັງ ແລະ ພໍ່ແມ່ກໍ່ມີຫຼາຍແອັບໃຫ້ຫຼິ້ນໃນຫຼາຍປີ!

ຫຼິ້ນອ໊ອບລາຍ

ບໍ່ຕ້ອງມີອິນເຕີເນັດເພື່ອຫຼິ້້ນເກມ. ສາມາດຫຼິ້ນເກມໄດ້ຕໍ່ເນື່ອງໃນຍາມບໍ່ມີເນັດ.

ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແອບແຝງໃດໆ

ຫຼິ້ນເກມສະບັບເຕັມ ໂດຍບໍ່ຖືກຂັດຈັງຫວະ ແລະ ບໍ່ມີການໃຊ້ຈ່າຍແພງໆໃນແອັບ

ຫຼິ້ນເກມກັບຫຼາຍຄົນ

ຫຼິ້ນກັບໝູ່ ແລະ ຄອບຄົວດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊື່ນ

ແຍກໜ້າຈໍ

ບາງຄັ້ງ ທ່ານອາດຈະຢາກຫຼິ້ນເກມກັບຄົນທີ່ນັ່ງທາງຂ້າງ. ພວກເຮົາປິດບັງຕົວຕົນທ່ານໄດ້.

ຍົກເລີກໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ

ເຮົາຢາກໃຫ້ທ່ານຢູ່ນຳ, ແຕ່ທ່ານສາມາດຍົກເລີກການເຊົ່າລາຍເດືອນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ. ທ່ານສາມາດຫຼິ້ນເກມໄດ້ ຈົນຮອດມື້ສຸດທ້າຍຂອງໄລຍະທີ່ໄດ້ຊຳລະໄປແລ້ວ.

ມີຫຼາຍພາສາ

NinPlay® ມີ 27 ພາສາ. ຫຼິ້ນເກມໃນພາສາຂອງທ່ານເອງຈາກທົ່ວທຸກມູມໂລກ.

Upcoming Games

★ ★

Thumbelina

Meet Thumbelina, a girl no bigger than your thumb! Join Thumbelina in this magical 3D interactive pop-up adventure from StoryToys, as she sets off on an exciting adventure making new friends on the way!The tale of Thumbelina gets a sprinkling of StoryToys magic in this unique adaptation of Hans Christian Andersen’s charming tale of a tiny girl as big as your thumb. Dazzling, fully interactive pop-up scenes, wonderful music and captivating animation bring the tale to life. Explore the wonderful world of Thumbelina and take part in the story with fun interactive 3D pop-up scenes.

★ Ranking on Google Play Store: #100 in 45 Countries

★ $4.99 in Google Play Store - Free to play on NinPlay

★ No in game advertising or in game purchases

★ Launch Date 05.10.18

Zoo Animals

Zoo Animals is just like a real book, so it's easy to find your way around. Each page is introduced by a playful rhyme, while bright and colorful images pop-up magically as each 3D scene opens. When your child taps a picture, they see and hear the associated word, making this a powerful tool for learning new words as well as reinforcing those they already know. With the second language option, they can explore other languages too, including Spanish, Chinese, French and German.

★ Ranking on Google Play Store: #100 in 28 Countries

★ $0.99 in Google Play Store - Free to play on NinPlay

★ No in game advertising or in game purchases

★ Launch Date: 05.10.18

Lovely Pets Match 3

There is no time to wait! Hurry up, help! Our lovely pets are in trouble. Someone kidnaped all the animals and they will never come back to their owners without your help.Dive to an exciting and colorful match-3 adventure, visit many amazing places and Pets as many animals as possible. Incredible surrounding views, many adventures and charming, thankful faces of our little friends are waiting for you.

★ Ranking on Google Play Store: #1 in 1 Countries

★ Free to play on NinPlay

★ No in game advertising or in game purchases

★ Launch Date: 05.10.18

Metal Hunt

Find the bomb, timer and destroy CPU. Activate teleport and escape in the time limit. Kill enemies and collect coins for upgrade weapon and your resistance.

★ Ranking on Google Play Store: #100 in 1 Countries

★ Free to play on NinPlay

★ No in game advertising or in game purchases

★ Launch Date: 12.10.18

Laps

Match together tiles of similar color and maximize your score by connecting the highest numbers possible.Beat the leaderboards and share your score with your friends !

★ Ranking on Google Play Store: #100 in 87 Countries

★ Free to play on NinPlay

★ No in game advertising or in game purchases

★ Launch Date: 12.10.18

Red Ball 3

Saving your girl from a scheming baddy is hard enough anyway - but it’s harder when you have no arms or legs! Red Ball and Pink Ball were planning little baby balls together - until the dastardly Black Ball rolled Pink away! Now Red must bounce, float, and roll his way around Black Ball’s fiendish traps to find his girl and ensure the villain gets his comeuppance.

★ Ranking on Google Play Store: #100 in 42 Countries

★ Free to play on NinPlay

★ No in game advertising or in game purchases

★ Launch Date: 12.10.18