ກ່ຽວກັບ NinPlay®

NinPlay ແມ່ນຊ່ອງທາງເກມ ທີ່ທ່ານສາມາດຫຼິ້ນໄດ້ທຸກເກມ ພຽງແຕ່ຊຳລະໜຶ່ງເດືອນ

ທົດລອງຟຣີ 30 ວັນ

ຫຼິ້ນຈົນກວ່າທ່ານພໍໃຈ. ຕິດຕັ້ງແອັບ ແລ້ວເລີ່ມຕົ້ນຄວາມມັນ!

ພິເສດ

ລົງທະບຽນແຕ່ລະເດືອນ ໄດ້ຮັບຄວາມຄຸ້ມຄ່າເທົ່າກັບ $1300

ເກມດັງຕິດອັບດັບ ທັອບ 500

ຫຼິ້ນເກມກວ່າ 500 ເກມໃນ Android.
ເພີ່ມເກມໃໝ່ທຸກອາທິດ.

ກຸ່ມເດັກນ້ອຍ

ເກມເດັກນ້ອຍ ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງຜູ້ປົກຄອງ, ມີຫຼາຍກວ່າ 200 ເກມດັງ ແລະ ພໍ່ແມ່ກໍ່ມີຫຼາຍແອັບໃຫ້ຫຼິ້ນໃນຫຼາຍປີ!

ຫຼິ້ນອ໊ອບລາຍ

ບໍ່ຕ້ອງມີອິນເຕີເນັດເພື່ອຫຼິ້້ນເກມ. ສາມາດຫຼິ້ນເກມໄດ້ຕໍ່ເນື່ອງໃນຍາມບໍ່ມີເນັດ.

ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແອບແຝງໃດໆ

ຫຼິ້ນເກມສະບັບເຕັມ ໂດຍບໍ່ຖືກຂັດຈັງຫວະ ແລະ ບໍ່ມີການໃຊ້ຈ່າຍແພງໆໃນແອັບ

ຫຼິ້ນເກມກັບຫຼາຍຄົນ

ຫຼິ້ນກັບໝູ່ ແລະ ຄອບຄົວດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊື່ນ

ແຍກໜ້າຈໍ

ບາງຄັ້ງ ທ່ານອາດຈະຢາກຫຼິ້ນເກມກັບຄົນທີ່ນັ່ງທາງຂ້າງ. ພວກເຮົາປິດບັງຕົວຕົນທ່ານໄດ້.

ຍົກເລີກໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ

ເຮົາຢາກໃຫ້ທ່ານຢູ່ນຳ, ແຕ່ທ່ານສາມາດຍົກເລີກການເຊົ່າລາຍເດືອນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ. ທ່ານສາມາດຫຼິ້ນເກມໄດ້ ຈົນຮອດມື້ສຸດທ້າຍຂອງໄລຍະທີ່ໄດ້ຊຳລະໄປແລ້ວ.

ມີຫຼາຍພາສາ

NinPlay® ມີ 27 ພາສາ. ຫຼິ້ນເກມໃນພາສາຂອງທ່ານເອງຈາກທົ່ວທຸກມູມໂລກ.

Upcoming Games

★ ★

Best Sniper V: Base Shooting Hunter

Have you got what it takes to bring down wild dinosaurs and bloodthirsty zombies in the ultimate hunting game? A failed experiment has created monstrous creations that roam Earth’s post-apocalyptic wasteland.

As an elite shooter, you must now hunt to survive. Complete missions to unlock powerful new weapons and become the ultimate sniper. Breathe in and ready your weapon.

★ Special Build for NinPlay Original version #10 in 91 Countries★

★ No in game advertising or in game purchases

★ Launch Date 13.07.18

Top Boat: Racing Simulator 3D

Drive the fastest ocean-going powerboats in this exciting ultimate racing game! Race for the World Cup, reach unbelievable speeds, and become one of the most popular elite racers in Top Boat: Racing Simulator 3D!

★ Ranking on Google Play Store: #100 in 76 Countries

★ No in game advertising or in game purchases

★ Launch Date: 13.07.18

Elmo Loves You!

This is a storybook and early-learning reading app, which will help teach your child about love and friendship as you enjoy storytime together.

★ Ranking on Google Play Store: #5 in 90 Countries

★ Cost $2.99 on Google Play Store - Free to play on NinPlay ★

★ No in game advertising or in game purchases

★ Launch Date: 13.07.18

Ant Smasher

Experience this killer bug invasion! Smash ants with your finger in this great game from Best Cool & Fun Games! It's so addictive!

★ Ranking on Google Play Store: #10 in 52 Countries

★ No in game advertising or in game purchases

★ Launch Date: 20.07.18

Talking Tom Pool Puzzle Game

Get ready to party with Talking Tom and Friends in a completely new kind of puzzle game! Sling and match colors to clear the pool and win! It’s FREE and EASY to play, whether you’re young or just young at heart, so jump into the fun!

★ Ranking on Google Play Store: #1 in 89 Countries

★ No in game advertising or in game purchases

★ Launch Date: 20.07.18

Baby Hazel In Preschool

Today is Baby Hazel's first day at school. So here you get a chance to get our little princess ready for the school.

Join Baby Hazel and her friends at their preschool and learn about vegetable and fruits. Then during meal break, learn to make star sandwich and sun shaped burger with Hazel.

Have a fun time with Baby Hazel and her friends on their first day at preschool.

★ Ranking on Google Play Store: #100 in 26 Countries

★ No in game advertising or in game purchases

★ Launch Date: 20.07.18